© 2012 Christer. All rights reserved.

You toe tappers and you love rappers

De flesta bygnaderna i New York har en koppling som kallas ”Siamese connection”. Det är två rör som brandkåren kan koppla in sig på för att få fram mer vatten till husets sprinklersystem*. Så vad gör man om siames-kopplingen är borttagen från ett hus? Man gör så klart ett monster.

* De smått ikoniska vattencisterna på New Yorks hus är en del av detta system också och inte vattentankar för dricksvattnet som det brukar sägas ibland.