© 2012 Christer. All rights reserved.

All I know is the way I feel

Om det är nånstans ”awesome” passar in så är det när man ser New York från luften.