© 2012 Christer. All rights reserved.

Snällhet vinner alltid

Efter att 1947 ha härjats av en tio dagar lång brand som ödelade stora delar av staden står husen i Bar Harbor idag med nån meters mellanrum. I en sån gränd hittade jag den här uppmaningen som är så klockren. För snällhet vinner alltid. Alltid.