© 2012 Christer. All rights reserved.

Microphone check one two what is this?

Det kommer alltid finnas saker man inte förstår, och det är helt okej.
Under en rundvandring på Brooklyn Museum hittade vi Mounir Fatmis verk ”Maximum Sensation”. Femtio skateboardar klädda med muslimska bönemattor. Enligt muséets informationsskylt är det, genom blandningen av skateboardar och bönemattor, ”ett verk som utforskar kulturhybrider och kollisioner mellan kulturer i en globaliserad värld”.

Jag? Jag sorterar in det under rubriken ”Skitnödigt” i min bok…