© 2014 Christer. All rights reserved.

Looking like a drowned, harassed rat

I samma stund som vi kommer ut från Scissor Sisters spelning på Terminal 5 öppnar sig himlen. Regnet har kommit till New York, och det med besked. Men vad gör det när det är skönt varmt i luften? Regna på bara!
Genomblöta tar vi en taxi hem.