Hot as a handbag and a can of mace. Foto: Christer Hedberg | christerhedberg.se © 2012 Christer. All rights reserved.

Hot as a hairdryer in your face

Värmen har haft staden i ett stadigt grepp hela veckan men nu är fredagseftermiddagen här. De New York-bor som kan drar sig ut från staden. Med Manhattans kraftigt underdimensionerade bro- och tunnelsystem kan det bara betyda en sak; trafikkaos. Och i kombination med uppåt 35 grader i luften kommer de upphetsade känslorna. Bilarna däremot…dom står där dom står. I värmen.

Hot as a handbag and a can of mace. Foto: Christer Hedberg | christerhedberg.se