Hot as a handbag and a can of mace. Foto: Christer Hedberg | christerhedberg.se © 2012 Christer. All rights reserved.

Hot as a handbag and a can of mace

Två veckor med temperaturer på en en bit över 30 grader börjar ta ut sin rätt. Vätskebristen man bygger upp på dagen får man ta igen på kvällarna med massor av vatten och det enda fartläget som är möjligt när man är ute och promenerar är ”det löser sig”. Att skynda sig är helt omöjligt.