© 2012 Christer. All rights reserved.

Home. We’re coming home again.

På pappret en flight som borde vara optimal för att komma in rätt i tiden trots de sex timmarnas tidsskillnad. Men verkligheten blir alltid den samma – total jetlag och en helt förvirrad första dag hemma i Sverige.

Jag saknar redan New York…