© 2012 Christer. All rights reserved.

Have you got it? Do you get it? If so, how often?

Vi har promenerat tjugo mil, men ändå har vi bara sett en bråkdel av allt vi vill se. Vi får helt enkelt komma tillbaka igen.

Reklamvägg på Houston Street.