© 2012 Christer. All rights reserved.

And you’re not movin’ anywhere

Basketdomarna på West 4th Street. Full koll på spelet och inte helt lätta att imponera på.

Jag fotar en av ungdomsmatcherna och rör mig ibland där man helt klart egentligen inte bör stå som fotograf om man inte vill ha en spelare eller en boll i kameran. Efteråt frågar jag en av domarna om jag varit ivägen. Han ger mig den stenhårda blicken och konstaterar torrt ”du rörde i alla fall mer på fötterna än en del av spelarna…”

Ett gott betyg antar jag.