© 2012 Christer. All rights reserved.

And if you listen very hard

Detaljer från två av Jim Powers mosaiker på lyktstolparna i East Village.

And if you listen very hard. Foto: Christer Hedberg | christerhedberg.se